Obszary tematyczne szkoleń dla firm

W trosce o chorego pracownika

Praca nas definiuje, określa nas jako osobę i nasze miejsce w świecie i w grupie. Jest bardzo często źródłem dumy i daje poczucie sensu i celu w życiu. W pracy robimy rzeczy, które mają wpływ na życie innych ludzi. Praca jest najważniejszym z powodów, dla których wstajemy każdego ranka z łóżka. Nadaje rytm i porządek każdemu dniu. Przewlekłą choroba może to wszystko odebrać i jest to jedna z najbardziej bolesnych konsekwencji zmagania się z poważnymi schorzeniami.

Komunikacja personelu medycznego z pacjentem chorym na chorobę nowotworową

Zaplanowany i dobrze poprowadzony dialog z pacjentem onkologicznym ma kluczowe znaczenie dla całego procesu leczenia. Efektywna komunikacja zwiększa jego motywację i poziom determinacji do walki z chorobą. Szczególne istotna jest umiejętność wzbudzania w pacjencie uczucia zaufania i wiary w kolejne podejmowane przez personel medyczny kroki.

Zespół wtórnego stresu pourazowego. Osobisty system ochrony osób zajmujących się zawodowo pomocą innym

Wtórna trauma (Secondary Traumatic Stress - STS) to zaburzenia psychiczne spowodowane wyeksponowaniem na ciężkie doświadczenia innych ludzi. Na STS jest narażona każda osoba mająca stały lub nawet jednorazowy kontakt z ofiarami traumatycznych zdarzeń. Pojawienie się i poziom wtórnego stresu jest bezpośrednio uzależnione od predyspozycji, skali ekspozycji na dramaty innych osób oraz przede wszystkim od poziomu samoświadomości i przygotowania psychicznego do wykonywanego zawodu.

Profilaktyka onkologiczna kobiet

Jednym z najsilniejszych lęków, z jakim zmaga się każdy dorosły człowiek jest strach przed rakiem. To stałe poczucie zagrożenia wytwarza w nas potrzebę podejmowania działań, które mogą pomóc tej chorobie zapobiec. Nasza aktywność skupia się jednak przede wszystkim na obszarze tzw. profilaktyki pierwotnej, czyli ograniczaniu czynników ryzyka. Niestety tak duża koncentracja na tych wskazaniach często usuwa z pola naszego widzenia to, co dla zdrowia najważniejsze, czyli zapobieganiu konsekwencjom choroby poprzez jej wczesne wykrycie.

Zdrowie zaczyna się w głowie

Stres, emocje czy ignorowanie swoich potrzeb mają negatywne konsekwencje odbijające się zdrowiu. Budowanie świadomości prozdrowotnej i nauka pozytywnych praktyk związanych z dbaniem o siebie jest podstawą dobrego samopoczucia.

Jeśli chcesz wiedzieć więcej
prześlij zapytanie lub zadzwoń +48 793 553 370
biuro@adriannasobol.pl