Obszary tematyczne szkoleń

Wsparcie dla pacjenta i jego bliskich


Zmaganie z chorobą przewlekłą to wspólny wysiłek pacjenta i całej jego rodziny, dlatego tak ważne jest okazanie odpowiedniego wsparcia opiekunom osób chorych, które muszą odnaleźć się w nowej rzeczywistości i służyć bliskiemu swoją pomocą.

home_dietitian2_pic20
W trosce o chorego pracownika


Przedsiębiorstwa, edukując i wspierając chorych pracowników w podejmowaniu wyzwań stawianych przez dynamiczne środowisko pracy, budują własną kulturę zdrowia, a także integrują i wzmacniają cały zespół.

home_dietitian2_pic20
Komunikacja personelu medycznego z pacjentem

Pacjent dobrze poinformowany to pacjent dobrze leczący się. Rzeczowa, oparta na szacunku i wzajemnym zrozumieniu komunikacja z pacjentem jest kluczowa do skutecznego przeprowadzenia całego procesu leczenia.

home_dietitian2_pic20
Profilaktyka
zdrowia


Przystępna i zrozumiała edukacja prozdrowotna, popularyzowanie metod profilaktyki, wyrabianie pozytywnych nawyków oraz zwiększanie wiedzy na temat czynników ryzyka są fundamentem prawidłowego funkcjonowania organizmu w każdym wieku.

home_dietitian2_pic20
Zdrowie zaczyna się
w głowie


Stres, emocje czy ignorowanie swoich potrzeb mają negatywne konsekwencje odbijające się zdrowiu. Budowanie świadomości prozdrowotnej i nauka pozytywnych praktyk związanych z dbaniem o siebie jest podstawą dobrego samopoczucia.

home_dietitian2_pic20

Jeśli chcesz wiedzieć więcej
prześlij zapytanie lub zadzwoń +48 793 553 370
biuro@adriannasobol.pl

PLATFORMA SZKOLENIOWA