Polityka prywatności

Administratorem danych osobowych jest INEO-Adrianna Sobol. z siedzibą przy ul. Naruszewicza 8 m 4 w Warszawie, 02-627, NIP: 5252421703 zwana dalej Adrianna Sobol.
Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdego klienta https://zdrowiezaczynasiewglowie.pl i użytkownika serwisów oraz publikacji należących do https://zdrowiezaczynasiewglowie.pl obowiązuje aktualna Polityka Prywatności.
Jakiekolwiek wprowadzane zmiany nie wpływają na podstawową zasadę: Serwis https://zdrowiezaczynasiewglowie.pl nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych czy adresowych klientów / użytkowników swoich serwisów, za wyjątkiem podmiotów, z których usług korzysta w celu poprawnego prowadzenia serwisu.

Ochrona Danych Osobowych

W czasie korzystania z serwisu https://zdrowiezaczynasiewglowie.pl możesz zostać poproszona/y o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób. Dane, o które będziesz proszona/y, to w większości przypadków: imię, nazwisko, adres e-mail oraz w przypadku, gdy chcesz otrzymać fakturę – także nazwa firmy, numer NIP oraz adres firmy.
W serwisie przetwarzamy informacje o użytkownikach w następujący sposób:

  • przetwarzanie danych podanych dobrowolnie w formularzach internetowych,
  • korzystanie z plików cookies,
  • gromadzenie logów serwera www.

Podanie danych w formularzu zamówienia w sklepie znajdującym się w serwisie jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji zamówienia. Dane osobowe, jakie nam przekażesz w tym formularzu są przez nas przetwarzane wyłącznie w celu zawarcia i wykonywania umowy. Przetwarzamy również dane osobowe, gdy jest to niezbędne do marketingu bezpośredniego na podstawie uzasadnionego interesu administratora, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą. Dane osobowe, jakie nam przekażesz w tym formularzu będą przez nas przetwarzane przez okres wykonywania umowy, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.
Nie sprzedajemy danych, a możemy je udostępniać tylko podmiotom upoważnionym, w tym w celu świadczenia dla nas usług związanych z poprawnym działaniem serwisu i prawidłowym wykonywaniem naszych usług.
Możemy też mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.

Cookies (Ciasteczka)

W serwisie https://zdrowiezaczynasiewglowie.pl wykorzystujemy cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji. Cookies są nieszkodliwe ani dla komputera ani dla jego użytkownika i jego danych.
Pliki cookies wykorzystujemy w celu prowadzenia analiz i tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości. W tym celu korzysta z narzędzi Google Analytics. W celu zablokowania wykorzystywania danych w Google Analitycs. Możesz zainstalować dodatek blokujący Google Analytics w swojej przeglądarce, dostępny tu: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/?hl=pl.
Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najlepszej obsługi świadczonych usług hostingowych.

Bezpieczeństwo danych osobowych i prawa użytkowników

Dbamy o prywatność naszych użytkowników. Przetwarzamy dane osobowe Klientów zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych, RODO) oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Stosujemy przy tym odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych adekwatne do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpieczamy dane osobowe przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem. Pamiętaj, że w stosunku do wszelkich przekazanych nam danych osobowych masz prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu, a także prawo do przenoszenia tych danych i wniesienia skargi do organu nadzorczego. W celu realizacji swoich praw możesz skontaktować się z nami pod adres : biuro@adriannasobol.pl