Konsultacja psychoterapeutyczna

230,00 
WYBIERZ TERMIN WIZYTY

Katarzyna Wójtowicz

Psycholog, psychotraumatolog, praktyk Brainspotting, Terapeuta Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (TSR) oraz poznawczo-behawioralny terapeuta PTSD metodą przedłużonej ekspozycji (PE).

Ukończyła studia magisterskie na kierunku psychologia na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, studia podyplomowe nadające kwalifikacje pedagogiczne na Uczelni Nauk Społecznych w Łodzi oraz studia podyplomowe nadające kwalifikacje do pełnienia zawodu psychotraumatologa na Collegium Humanum w Warszawie. Ponadto brała udział w licznych kursach i szkoleniach przedmiotowych, np. Praktyczny Kurs Interwencji Kryzysowej, Kurs Terapii Traumy, Integracyjna terapia osób po traumie, Zachowania samobójcze dzieci i młodzieży, Terapia DBT w samookaleczeniach nastolatków itp. Doświadczenie w trakcie studiów zdobywała pracując głównie z osobami cierpiącymi na zaburzenia psychiczne (m.in. na oddziałach psychiatrycznych czy środowiskowych domach samopomocy), jako psycholog rozwija i nadal spełnia się w pracy w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, gabinetach prywatnych oraz placówkach medycznych.

W pracy integruje różne podejścia i wykorzystuje metody, które uważa za najbardziej korzystne dla pacjenta w danej sytuacji. Bardzo często stosuje liczne techniki relaksacyjne oraz metody pracy z ciałem. Podczas pracy terapeutycznej, w zależności od zapotrzebowania, opiera się m.in. na elementach pracy ACT, DBT, TRE, CAMS, IFS, TS, Emotion Aid.

Prowadzi terapię indywidualną młodzieży od 14 roku życia oraz osób dorosłych przeżywających trudności w następujących obszarach: traumy i kryzysy, wszelkie trudne wydarzenia, z którymi pacjent nie może sobie poradzić oraz konsekwencje takich wydarzeń z przeszłości (np. zaniedbanie, przemoc, wykorzystywanie seksualne), zespół stresu pourazowego (PTSD), złożony zespół stresu pourazowego (C-PTSD), kryzys utraty zdrowia (np. choroba onkologiczna), samookaleczenia, myśli i próby samobójcze, depresja, niskie poczucie własnej wartości, niska samoocena, zaburzenia lękowe, zaburzenia obsesyjno-kompulsywne.

Spotkania odbywają się przez Internet z wykorzystaniem platformy Google Meet. Zadbaj o połączenie z Internetem.

Kategoria: